Tài nguyên

Chỉ bạn Hướng tới Dịch vụ và Thành công

Cổng thông tin này cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên và xây dựng các kết nối để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, giúp tất cả chúng ta xây dựng tương lai hạnh phúc, lành mạnh ở Manchester. Các mối quan hệ gia đình, trường học và cộng đồng là chìa khóa cho sự thành công trong tương lai của chúng ta - vui lòng sử dụng công cụ này để dễ dàng truy cập vào các nguồn tài nguyên, các chương trình cộng đồng và dịch vụ.

Bản đồ

Sắp xếp theo:

Sắp xếp theo:

Sức khỏe và Sức khỏe tâm thần, Nhu cầu Cơ bản

Medication Assisted Treatment (MAT)

Amoskeag HealthCó thể áp dụng phí

Amoskeag Health, Hollis Street, Manchester, NH, USA

Có thể áp dụng phí

Health and Mental Health, Basic Needs, Early Childhood

Amoskeag Health Primary Care

Amoskeag HealthCó thể áp dụng phí

Amoskeag Health, Hollis Street, Manchester, NH, USA

Có thể áp dụng phí

Các chương trình ngoài trường học

Manchester Choral Society

Manchester Choral SocietyMiên phi

88 Hanover Street, Manchester, NH, USA

Miên phi

Sức khỏe và Sức khỏe Tâm thần

Lead Testing & Screening

Sở Y tế ManchesterMiên phi

Sở Y tế Manchester, 1528 Elm Street, Manchester, NH, USA

Miên phi

Sức khỏe và Sức khỏe tâm thần, Nhu cầu Cơ bản

Asthma Education and Resources

Sở Y tế ManchesterMiên phi

Sở Y tế Manchester, 1528 Elm Street, Manchester, NH, USA

Miên phi