Tài nguyên

Chỉ bạn Hướng tới Dịch vụ và Thành công

Cổng thông tin này cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên và xây dựng các kết nối để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, giúp tất cả chúng ta xây dựng tương lai hạnh phúc, lành mạnh ở Manchester. Các mối quan hệ gia đình, trường học và cộng đồng là chìa khóa cho sự thành công trong tương lai của chúng ta - vui lòng sử dụng công cụ này để dễ dàng truy cập vào các nguồn tài nguyên, các chương trình cộng đồng và dịch vụ.

Bản đồ

Sắp xếp theo:

Sắp xếp theo:

Basic Needs, College and Career

Mentor 2.0

Big Brothers Big Sisters of New HampshireMiên phi

3 Portsmouth Avenue, Stratham, NH, USA

Miên phi

Sức khỏe và Sức khỏe Tâm thần

Equine Assisted Services

UpReach Therapeutic Equestrian CenterCó thể áp dụng phí

153 Paige Hill Road, Goffstown, NH, USA

Có thể áp dụng phí

Các chương trình ngoài trường học

Granite Base Camp

Boy Scouts of America, Daniel Webster CouncilCó thể áp dụng phí

Có thể áp dụng phí

College and Career, Teaching and Classroom Supports and Resources

New Hampshire ProStart

New Hampshire Lodging & Restaurant Association Education FoundationMiên phi

Miên phi

College and Career, Teaching and Classroom Supports and Resources

New Hampshire Hospitality Month

New Hampshire Lodging & Restaurant Association Education FoundationMiên phi

Miên phi

College and Career, Teaching and Classroom Supports and Resources, Professional Development

Hospitality Employee Resources

New Hampshire Lodging & Restaurant Association Education FoundationMiên phi

Miên phi

Các chương trình ngoài trường học

Safari Youth Club – Sports

Safari Youth ClubMiên phi

72 Concord Street, Manchester, NH, USA

Miên phi

Các chương trình ngoài trường học

Manchester 21st Century Program

21st Century Community Learning Center After School ProgramCó thể áp dụng phí

Manchester, NH, USA

Có thể áp dụng phí