Cơ hội phát triển xây dựng cộng đồng tốt hơn

Phát triển chuyên môn cung cấp giáo dục liên tục cho giáo viên, lãnh đạo trường học, nhân viên của chúng tôi và cộng đồng nói chung. Việc giáo dục liên tục là rất quan trọng để tiếp tục cải thiện các kỹ năng, và đổi lại sẽ giúp hỗ trợ học sinh và gia đình của chúng ta. 

Phát triển chuyên môn là điều cần thiết cho sự phát triển và hoàn thiện không ngừng của lực lượng lao động trong tất cả các doanh nghiệp và tổ chức, không chỉ đối với các nhà giáo dục và nhân viên của trường chúng tôi. 

Những hỗ trợ này có thể bao gồm:

  • Hội thảo dựa trên giáo dục
  • Tham vấn với các chuyên gia về vấn đề địa phương
  • Hội thảo về sức khỏe tâm thần và hành vi
  • Hội thảo về rối loạn sử dụng chất gây nghiện
  • Hội thảo STEM và STEAM
Bản đồ

Sắp xếp theo:

Sắp xếp theo:

Professional Development, College and Career, Teaching and Classroom Supports and Resources

Hospitality Employee Resources

New Hampshire Lodging & Restaurant Association Education FoundationMiên phi

Miên phi

Professional Development, College and Career

Workplace Success (NHEP)

Southern New Hampshire ServicesMiên phi

Miên phi

Out of School Programs, Teaching and Classroom Supports and Resources, College and Career, Professional Development, Early Childhood

New Hampshire Audubon Center

New Hampshire AudubonCó thể áp dụng phí

26 Audubon Way, Auburn, NH, USA

Có thể áp dụng phí

Out of School Programs, Early Childhood, Basic Needs, Professional Development, Health and Mental Health, Teaching and Classroom Supports and Resources

Choose Love Movement

Choose Love MovementMiên phi

Manchester, NH, USA

Miên phi

Health and Mental Health, Professional Development

Recovery Ready

Makin’ It HappenMiên phi

MAKIN’ IT HAPPEN, 1 Sundial Avenue, Manchester, NH, USA

Miên phi

Teaching and Classroom Supports and Resources, Health and Mental Health, Professional Development, Out of School Programs

Resiliency Essentials

Makin’ It HappenMiên phi

MAKIN’ IT HAPPEN, 1 Sundial Avenue, Manchester, NH, USA

Miên phi

Danh mục tài nguyên

Hướng dẫn Giúp Sinh viên Định hướng Lựa chọn Đại học và Nghề nghiệp

Cao đẳng và nghề nghiệp

Manchester Proud tập trung vào việc tạo ra các hỗ trợ và dịch vụ dành riêng cho tất cả học sinh trong cộng đồng, giúp họ có những lựa chọn tích cực cho nghề nghiệp và đại học.

Cơ hội phát triển xây dựng cộng đồng tốt hơn

Phát triển chuyên môn

Phát triển chuyên môn cung cấp giáo dục liên tục cho giáo viên, lãnh đạo trường học, nhân viên của chúng tôi và cộng đồng nói chung. Việc giáo dục liên tục là rất quan trọng để tiếp tục cải thiện các kỹ năng, và đổi lại sẽ giúp hỗ trợ học sinh và gia đình của chúng ta.

Tình nguyện viên Nhu cầu Cơ bản

Các nhu cầu cơ bản

Các nhu cầu cơ bản được định nghĩa là thứ mà chúng ta phải có để sống. Thừa nhận rằng học sinh của chúng tôi không thể phát triển khi họ có thể lo lắng về các nhu cầu cơ bản, phần này cung cấp các nguồn lực trên toàn cộng đồng, nơi có thể tìm thấy các dịch vụ và hỗ trợ thiết yếu.

Thời thơ ấu

Thời thơ ấu

Giáo dục mầm non không chỉ chuẩn bị cho những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta đến trường mà còn hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng xã hội và cảm xúc của trẻ.