BRING IT!

Academic support and tutoring, career exploration, dance and performing arts, soccer-fitness offered on Tuesday and Wednesday evenings at Hillside Middle School.

Peer to Peer Prevention

Makin’ It Happen offers a variety of Peer-to-Peer trainings for both staff and students. General trainings focused on medicine safety, harm reductions and warning signs of mental distress are available for both staff and students. Train the trainer trainings are available for upper High school level students to be trained to present to Middle School level students. Current topic areas are over the counter medical safety, Know the facts and how to react vaping session, and age-appropriate Harm Reduction 101.

Chương trình Chăm sóc Nha khoa của Trung tâm Y tế Công giáo và Thành phố Manchester

Sở Y tế Thành phố Manchester và Trung tâm Y tế Công giáo phối hợp với Học khu Manchester để chăm sóc răng miệng cho trẻ em có nhu cầu đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Manchester. Dịch vụ chăm sóc răng miệng được cung cấp trên xe van nha khoa tại trường bởi một Nhân viên Vệ sinh Nha khoa Y tế Công cộng được Chứng nhận. Ngoài dịch vụ chăm sóc nha khoa tại trường học, trẻ em sau đó được giới thiệu đến một trung tâm nha khoa cộng đồng để được chăm sóc liên tục.