Hiệp hội các trường cộng đồng Manchester

The Manchester Community Schools Consortium is a partnership between three lead agencies – the Manchester School District (MSD), Manchester Health Department (MHD), and Amoskeag Health–as well as multiple community partners. For more than six years, the Consortium has leveraged national and local resources to strengthen program efforts at five elementary schools—Beech Street. Gossler Park, Parker-Varney, Henry Wilson and Bakersville–within the most socioeconomically disadvantaged neighborhoods in the city. The Consortium has been working to transform these schools into neighborhood hubs, strengthening linkages between the school and community to improve student achievement systematically, increase family and neighborhood engagement, and improve student behavior and youth development.

Chương trình Chăm sóc Nha khoa của Trung tâm Y tế Công giáo và Thành phố Manchester

Sở Y tế Thành phố Manchester và Trung tâm Y tế Công giáo phối hợp với Học khu Manchester để chăm sóc răng miệng cho trẻ em có nhu cầu đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Manchester. Dịch vụ chăm sóc răng miệng được cung cấp trên xe van nha khoa tại trường bởi một Nhân viên Vệ sinh Nha khoa Y tế Công cộng được Chứng nhận. Ngoài dịch vụ chăm sóc nha khoa tại trường học, trẻ em sau đó được giới thiệu đến một trung tâm nha khoa cộng đồng để được chăm sóc liên tục.