Support for Students Experiencing Homelessness

The City of Manchester Health Department (MHD) has partnered with the Manchester School District to provide an experienced Community Health Worker to assist students/families experiencing homelessness with basic needs. The CHW can connect students/families to medical, dental, and vision providers; help them secure health insurance; assist them in completing applications or determining eligibility for Medicaid, WIC/Food Stamps, fuel/rental assistance, and other financial assistance; and connect
them to resources for food, clothing, housing, and other basic needs and social supports.

Manchester Health Department Dental Care Program

The City of Manchester Health Department works with the Manchester School District to bring dental care to children in need at Manchester’s elementary, middle, and high schools. Dental care is provided on a dental van at each school during school hours by a certified Public Health Dental Hygienist and, when needed, a licensed dentist. Students can also be referred to local dental offices for ongoing dental care. The program serves an average of 600 students each school year at all 21 Manchester public schools.

Đội quân sau giờ học

Đội quân ngoài giờ ở một số trường học trong năm và một số quân đội thông qua các chương trình Mùa hè 21C, một số quân đội trong các tổ chức dựa trên thanh thiếu niên khác và Khu khám phá tại Mall of NH, nơi có các chương trình miễn phí cho trẻ em gái, ngoài ra chúng tôi có một mạng lưới mạnh mẽ gồm quân đội cộng đồng do các tình nguyện viên ở Manchester lãnh đạo, STEM Mobile mang các chương trình STEM đến thẳng với các bé gái và Trại ngày nơi các bé gái có thể tham gia trại hè (Trại Kettleford)