Trở thành đối tác

Mở rộng chân trời

Để giữ học sinh đến trường, các nhu cầu xã hội, kinh tế và gia đình cũng như nhu cầu học tập của các em phải được đáp ứng. Họ cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của cả cộng đồng chúng ta.

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI GIÚP ĐỠ GẶP GỠ
NHU CẦU CỦA CỘNG ĐỒNG CHÚNG TÔI

Hợp tác với Học khu Manchester (MSD) kết nối các đối tác mới với
mạng đã có sẵn và cho phép kết nối mạng và các phương pháp hay nhất trên toàn Thành phố.
MSD hiện đang cộng tác với hơn 70 đối tác cộng đồng, mỗi đối tác đều lưu trữ
sở hữu chương trình độc đáo và / hoặc cung cấp các tài nguyên quan trọng.

Hãy trở thành đối tác ngay hôm nay và giúp xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn hơn cho cộng đồng của chúng ta!

Kiểm tra một số quan hệ đối tác tuyệt vời của chúng tôi