Các cơ quan của Manchester

Ngôi sao sáng

ba Ngôi sao

Đối với một số người, các ngôi sao trên bầu trời chỉ là những chấm sáng lấp lánh. Những người khác nhìn thấy các chòm sao được hình thành bằng cách kết nối các ngôi sao với nhau. Các chòm sao đã được sử dụng để giúp định hướng trên biển trong nhiều thế kỷ. Tại sao? Bởi vì chúng là hằng số trên bầu trời, không bao giờ di chuyển - bạn luôn có thể phụ thuộc vào chúng.

Trong vài năm qua, công dân từ khắp thành phố của chúng tôi đã làm việc cùng với cộng đồng trường học của chúng tôi để giúp chúng tôi đảm bảo rằng thành phố tuyệt vời này có các trường công lập tuyệt vời. Ẩn sâu trong Mạng lưới Đối tác Cộng đồng - Nhà trường là niềm tin rằng chúng ta cùng nhau có thể tạo thành một chòm sao tuyệt vời sẽ hướng dẫn học sinh của chúng ta đến tương lai mà chúng xứng đáng có được.

Câu chuyện thành công của đối tác chiến lược