Resursi

Usmjeravanje ka uslugama i uspjehu

Ovaj portal omogućava pristup resursima i gradi veze kako bi vam olakšao život, pomažući nam svima da gradimo sretnu i zdravu budućnost u Manchesteru. Odnosi s porodicom, školom i zajednicom ključni su za uspjeh naše budućnosti - koristite alat za lak pristup resursima, programima i uslugama u zajednici.

Map

Sortiraj po:

Sortiraj po:

Fakultet i karijera

Duet

DUETMogu se primijeniti naknade

72 Concord Street, Manchester, NH, USA

Mogu se primijeniti naknade

Programi van škole

BRING IT!

BRING IT!Bez naknade

Hillside Middle School, Reservoir Avenue, Manchester, NH, USA

Bez naknade

Vanškolski programi, podučavanje i resursi za nastavu i učionice, zdravlje i mentalno zdravlje, profesionalni razvoj, osnovne potrebe, rano djetinjstvo

Choose Love Movement

Choose Love MovementBez naknade

Manchester, NH, USA

Bez naknade

Teaching and Classroom Supports and Resources, Health and Mental Health

Peer to Peer Prevention

Makin’ It HappenBez naknade

MAKIN’ IT HAPPEN, 1 Sundial Avenue, Manchester, NH, USA

Bez naknade

Health and Mental Health, Professional Development

Recovery Ready

Makin’ It HappenBez naknade

MAKIN’ IT HAPPEN, 1 Sundial Avenue, Manchester, NH, USA

Bez naknade

Out of School Programs, Teaching and Classroom Supports and Resources, Health and Mental Health, Professional Development

Resiliency Essentials

Makin’ It HappenBez naknade

MAKIN’ IT HAPPEN, 1 Sundial Avenue, Manchester, NH, USA

Bez naknade

Vanškolski programi, osnovne potrebe

ROCA – 222 Cedar Street

ROCA KIDZ CLUBBez naknade

P.O. Box 4134 Manchester, NH 03108

Bez naknade